MERSİN’DE 8 MART
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

Bu yıl sönük geçen 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Gününde kadınlar denize karanfiller bırakarak Taşbina önünden DTP binasına doğru yürüdüler.
KESK’e bağlı sendikalar ise bu yıl yalnız Taşbina önünde bir basın açıklaması ile yetindiler.
Basın açıklamasını KESK Mersin şubeler platformu adına dönem sözcüsü Selma Kılıçman yaptı.
Az sayıda kadının katıldığı basın açıklamasına resmi ve sivil polislerin yoğun önlem aldıkları görüldü.
8 Mart’ın tarihçesine kısaca değinen Kılıçman; küresel sermayenin saldırılarının bir sonucu olarak ülkemizde de sermaye, emekçilerin kazanılmış haklarına saldırdığını belirterek, bu saldırılarda en çok nasibini alanın emekçi kadınlar olduğunu vurguladı.
Son yıllarda Türkiye’deki kadın emeğinin istihdamdaki oranın %23’lere gerilediğini, kayıt dışı çalışan kadın oranının ise toplam kadın işgücünün %37’sini oluşturduğunu söyleyerek, emekçi kadınların, ucuz ve güvencesiz koşullarda çalışmanın bedelini zaman zaman canlarıyla ödediklerini belirtti.
Devletin kadına yönelik baskısı dışında, aile içi şiddet, fuhuş, ekonomik ve sosyal şiddetin de her geçen gün artarak devam ettiğini, toplumun tüm birimlerinde yükselen şiddet dalgasının kaygı verici boyutlara ulaştığını dile getirdi.
“Çocuk bakımı ve ev işlerinin toplumsallaştırılması”, “İşsizlik ve yoksulluğa neden olan IMF politikalarına son verilmesini istiyoruz” dövizlerinin taşındığı, “ 8 Mart kızıldır kızıl kalacak”, “Kadınlar el ele mücadeleye” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında kadınlara karanfiller dağıtıldı.

8 Mart 2006
YDİ ÇAĞRI Mersin